Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị-Nông thôn yêu cầu chính quyền địa phương báo cáo mục tiêu 36 triệu hoặc điều chỉnh kế hoạch nhà ở đảm bảo

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-03-04 23:14:08
中华人民共和国主席令(第五十九号)|||||||

新华社北京10月17日电

中华群众共战国主席令
第五十九号

《天下群众代表年夜会常务委员会闭于修正〈中华群众共战国国旗法〉的决议》已由中华群众共战国第十三届天下群众代表年夜会常务委员会第两十两次集会于2020年10月17日经由过程,现予宣布,自2021年1月1日起实施。

中华群众共战国主席 习远仄
2020年10月17日

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa